De Slufter met kotter

Over de Stichting

Ideeën, plannen en besluiten die invloed kunnen hebben op de mooiste plek van de wereld worden door de politiek getoetst aan de Texelse kernwaarden. Op die manier kan het eiland zich ontwikkelen zonder aan bewezen kwaliteiten schade te doen. Dat is de theorie.
In de praktijk is er de waan van de dag en het economisch belang op korte termijn waarbij de Texelse kernwaarden wel eens vergeten worden. Daarom houden we als SKT een vinger aan de pols bij politieke besluitvorming. We informeren de politiek en de bevolking over het belang van de kernwaarden voor het eiland. Want de kernwaarden garanderen dat we Texel mooi en leefbaar kunnen houden voor nu en later.

Onze visie

Iedereen op Texel begrijpt het belang van de ruimtelijke kernwaarden voor een duurzaam mooi eiland. Onze visie staat hier (opgesteld in december 2020).

Doelstelling

De instandhouding, het herstel en de promotie van de ruimtelijke kernwaarden van Texel. Dit in het belang van het behoud van de schoonheid, eigenheid en aantrekkelijkheid van het eiland om er te wonen, te werken en te verblijven. Zij streeft daarbij naar een goede balans tussen de ruimtelijke kernwaarden en de economische activiteiten. De genoemde kernwaarden zijn rust, ruimte, natuur, open landschap, cultuurhistorie en nachtelijke duisternis. Onze Statuten lees je hier.

Het Bestuur

Voorzitter Kees Boon

Kees Boon

Voorzitter & Penningmeester

Geboren (1952) en getogen op Texel, woont na bijna halve eeuw sinds 2018 weer in Den Hoorn. Heeft gewerkt in de bosbouw (Suriname, Nederland, Indonesië) en als voorzitter van verschillende ondernemersverenigingen en -stichtingen in de bos- en houtsector.

Zet graag mijn ervaring met het besturen van verenigingen en stichtingen in om met de Stichting Kernwaarden te helpen verzorgen dat de eigenheid van Texel behouden blijft.

Joop Groeskamp

Secretaris

Geboren in 1947 in Doetinchem. Op Texel (Den Hoorn) komen wonen in 1979 en werkzaam geweest bij de belastingdienst en later als belastingadviseur voor particulieren.

Het behoud van de kernwaarden betekent een mooi Texel.

Secretaris Joop Groeskamp
Bestuurslid Jan Boon

Jan Boon

Algemeen bestuurslid & website

Geboren in Amsterdam (1956) maar wel met Texelse genen. Woont sinds 1981 in Den Burg. Bij het NIOZ gewerkt aan giftige stoffen in het zeeleven en het testen van apparatuur om organismen uit ballastwater te verwijderen. Tijdens de laatste jaren communicatieadviseur.

Texel is een uniek Waddeneiland en dat karakter moet duidelijk zichtbaar blijven.

Bestuurslid Andre van der Vliet

Andre van der Vliet

Algemeen bestuurslid & Instagram account

Geboren (1952), getogen en gewerkt op Texel in de (verblijfs-)recreatie. Het eiland is zijn passie in al zijn facetten en zeker de kernwaarden.

Het eiland is mijn passie, met al zijn facetten en zeker de kernwaarden.

Mariët Roeper-Bouw

Algemeen bestuurslid

Geboren in 1967 in Den Bosch. Woont bijna 30 jaar op Texel en is
mede-eigenaar van Zorg- en Natuurboerderij Plassendaal in Waalenburg.

Open ruimte zonder verstening is in Nederland inmiddels een schaars goed. Het behoud hiervan op Texel is voor mij een belangrijke drijfveer om me in te zetten voor Stichting Kernwaarden Texel.

Portret Mariet Roeper-Bouw

Raad van Advies

De Stichting Kernwaarden Texel wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA).
Deze bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Ireen Boekel
  • Tessa van Daalen-de Graaff
  • Marja Frederici-Witte
  • Harry de Graaf
  • Maarten Hoogenbosch
  • Swier Oosterhuis
  • Angelina van der Vliet-Stiehl
  • Marian van der Werff
  • Hans Zuidema

Financiën

Doe met ons mee!

Enthousiast geworden? Doe dan met ons mee!