Parapluplan toerisme

Met de vaststelling van het Toeristisch Toekomstplan (TTP) op 22 september 2021 heeft de gemeenteraad ook besloten dat een paraplubestemmingsplan zal worden opgesteld. Hierin worden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het TTP meegenomen die vragen om aanpassing of aanscherping.

Een belangrijke overweging van de gemeenteraad is het begrenzen van de groei van (de overlast van) het toerisme. Voorbeelden: het aantal adressen waar logies met ontbijt wordt aangeboden neemt enorm toe en ook de groei van het aantal zomerhuizen op het eiland is groot. De gemeenteraad wil voorkomen dat dit ten koste gaat van het huidige aantal kampeerplaatsen op het eiland.

Van 30 januari t/m 13 maart 2023 ligt het ontwerp paraplubestemmingsplan bij de gemeente ter inzage. Het ontwerp is via de website van de gemeente te raadplegen. Als reactie op het parapluplan heeft SKT op 1 maart een zienswijze ingediend waarin wij reageren op de afzonderlijke punten in het plan.

De gemeente heeft hierop inmiddels gereageerd, maar niet tot onze tevredenheid. Daarom hebben wij de gemeente weer geantwoord met een brief en een reactie hierop.