Stichting Kernwaarden Texel

De mooiste plaats op aarde? Texel. Geen twijfel mogelijk. De natuur is er van een ongekende schoonheid, de maan en sterren verlichten ’s nachts het eiland, het weidse en gevarieerde landschap is rijk aan cultuurhistorie en van dit alles gaat een ongekende rust uit dat zijn gelijke niet kent.

Kernwaarden

De Stichting Kernwaarden Texel vindt Texel ook de mooiste plek. We maken ons sterk voor behoud en herstel van de zes (ruimtelijke) Texelse kernwaarden: rust, ruimte, natuur, landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorie en de nachtelijke duisternis.

De Waal Texel

We doen dit door goed te kijken welke gevolgen ruimtelijke ontwikkelingen hebben voor de kernwaarden. Onze bevindingen leggen we voor aan burger en politiek.

Lees ook ons laatste nieuws.

Is ons werk voor het behoud van een mooi eiland u ook wat waard? Overweeg dan eens een donatie. Dat helpt ons enorm; bij voorbaat onze grote dank! (SKT is erkend als ANBI).