Wad en Rogsloot

Paramotorvliegers

Een paramotor/glider is een vorm van vliegen met een draagparachute met een motor en een piloot. Opstijgen en landen kan vanaf een beperkte ruimte. Deze vorm van luchtvaart levert vanwege het goed hoorbare motorgeluid en aanwezigheid op ongewenste plaatsen klachten op.

Naar aanleiding van de zienswijze van SKT en het verzoek om een verleende vergunning in te trekken is er  op 11 maart 2022 een gesprek op het gemeentehuis geweest. De gemeente zegt, op grond van de wetgeving, uitsluitend te kunnen handhaven wanneer de openbare orde of de veiligheid in het geding is. De bewuste vlieger zegt vorig jaar 5 maal de hebben gevlogen. Locatie van start en landing bevindt zich in een weiland achter hoeve Aurora (Everstekoog) bij de haakse bocht in het fietspad tussen het Waalenburgerdijkje en de Pontweg. Bezwaren van de aanwezigen richten zich op deze start- en landingslocatie (waarom een nieuwe locatie en niet vanaf het vliegveld?) en het feit dat de paramotor is gesignaleerd boven meerdere stiltegebieden. De piloot meldt echter dat deze stiltegebieden slechts gelden tot een hoogte van 500 voet (=±150 m); daarboven is het luchtruim vrij. Boven Natura 2000 gebieden is een minimumhoogte van 300m geadviseerd, zo staat op de eigen website van de paramotorvereniging te lezen .
SKT wijst op het snerpende geluid van de motor van de PMV. Het bezwaar van SKT richt zich tegen deze ene vlieger, maar dit kan zomaar uitbreiden naar meerdere PMV’s en zwaardere en dus lawaaierigere tweepersoons trike-paravliegers.

De gemeente zeg toe om in overleg te gaan met het vliegveld en presenteert tijdens de vergadering ook een rapport, waaruit wel wordt geciteerd maar wat tijdens de vergadering nog niet openbaar is. Er zijn verschillende provincies geïnterviewd en drie gemeenten, o.a. Texel en Renkum. Texel had o.a. ingezet op de kernwaarde ‘natuur’ waarbij de inbreng van SKT via onze zienswijze zeer behulpzaam is geweest en dat is in het rapport ook terug te vinden. Bij nadere studie blijkt dit rapport te zijn gemaakt door bureau Adecs Airinfra in opdracht van het ministerie. Erg kritisch is het niet. Het overleg gemeente en het vliegveld heeft er helaas in geresulteerd dat het vliegveld het niet mogelijk acht om de paramotorvliegers daar te laten opstijgen en landen. Dit omdat ze te langzaam zijn er daardoor het overige vliegverkeer teveel ophouden. De gemeente heeft nu onder een aantal voorwaarden toestemming verleend voor maximaal 3 paramotorvliegers en 15 vluchten per jaar vanaf de locatie in Everstekoog. De bevindingen van het evaluatierapport zijn door het ministerie nog niet omgezet in aangepaste wetgeving (s.v.z. in oktober 2022). Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en komen hierop terug wanneer daar aanleiding toe is.