Den Hoorn PdV

SKT (in het) nieuws

Hier laten wij weten wanneer we een nieuws- of een persbericht hebben.

Wilt U ook snel op de hoogte zijn? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrieven.

2024

 • Op 1 mei deden we nogmaals een beroep op de gemeente om een aantal potentieel monumentale schapenboeten in de nieuwe onderhoudsregeling op te nemen.
 • Op 4 maart schreef SKT een brief aan de gemeente Texel met ons ‘droombeeld voor ‘Texel 2050‘.
 • 11 februari: bericht in de Texelse Courant naar aanleiding van onze notitie “Texel, vol?”
 • 9 februari: nieuwsbericht op NH-nieuws naar aanleiding van onze notitie “Texel, vol?”
 • Op 7 februari overhandigde voorzitter Kees Boon de SKT notitie “Texel, vol?” aan wethouder Kieft. SKT heeft een eigen telling uitgevoerd van het aantal toeristische slaapplaatsen op Texel en komt tot een overschrijding met meer dan 1000 slaapplaatsen ten opzichte van het afgesproken maximum van 45000 bedden. Lees meer.

2023:

 • SKT nieuwsbrief oktober: nieuw schapenboetenbeleid, omgevingsvisie, beddentelling en kunstwerk ‘De Hand’ op herhaling.
 • 20 september: nieuw beleid voor behoud schapenboeten door gemeenteraad aangenomen. Ook potentieel monumentale boeten onder nieuw beleid. Lees meer.
 • 7 september: inspreekreactie raadcommissievergadering t.a.v. behoud schapenboeten als typisch tessels cultuur- en landschapsicoon namens diverse partijen.
 • SKT nieuwsbrief juli: raadsinformatiebrieven omgevingsvisie & slaapplaatsentelling.
 • 6 april: SKT actueel: Reactie op motie VVD en Texels Belang: Zijn die nieuwe fietspaden langs de dijken wel wenselijk?
 • 17 maart: Kees Boon licht zienswijze SKT n.a.v. parapluplan verblijfsrecreatie toe in NH-nieuws
 • 2 maart: SKT dient zienswijze in n.a.v. paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie.
 • SKT nieuwsbrief maart : Texels toerisme in het nieuws bij NH-media.
 • 27 februari op NH nieuws: “onze” André van der Vliet bezoekt Sylt: Geld bepaalt hier alles; zo moet ’t op Texel niet worden. Bekijk de reportage.
 • SKT nieuwsbrief februari : kustvisie Noordzeekust, parapluplan gemeente, beddentelling & Instagram account SKT

2022:

SKT website in de TC-221122
Onze nieuwe website in de digitale TC op 22 november ’22