De zon komt op

Verplaatsing slaapplaatsen

Een aanvraag bij de gemeente om recreatieve bedden te mogen verplaatsen van de Pontweg 160-164 naar het St. Jansland op de hoek van het Mienterglop en het Oude Dijkje nabij de Koog leidde tot commotie bij de omwonenden. Ook SKT kwam tot de conclusie dat dit geen goede ruil was en diende een zienswijze in. Dit leidde er mede toe dat de gemeenteraad er niet mee heeft ingestemd. De belanghebbende is echter tegen deze weigering in beroep gegaan. Uiteraard blijven wij deze zaak kritisch volgen.

SKT is niet alleen zelf attent op de kernwaarden. De onrust van zowel bewoners als bezoekers over de verplaatsing van recreatieve slaapplaatsen van Pontweg 160/4 naar het Mienterglop bereikte ons via meerdere kanalen.
Als SKT kijken we dan altijd goed naar welke ruimtelijke kernwaarden er mogelijk in het geding zijn. Op het eerste gezicht leken hier de kernwaarden niet direct geschaad; de recreatieve slaapplaatsen zouden binnen het bestaande concentratiegebied worden verplaatst en er leek op het eerste gezicht sprake van ruimtewinst.
We hebben het ontwerpplan echter grondig bestudeerd en kwamen tot de conclusie de kernwaarde ‘open ruimte’ wel degelijk in het geding is. Netto vindt er door de voorgestelde verplaatsing geen kwaliteitsverbetering plaats en zou er extra verstening komen op een nu nog open stuk land. SKT heeft daarom een zienswijze ingediend tegen het plan. Directe aanleiding is dat gesuggereerde landschappelijke kwaliteitsverbeteringen in het plan nergens hard worden gemaakt.
Uiteindelijk besloot ook de gemeenteraad om geen medewerking te verlenen. SKT blijft de situatie ter plekke volgen omdat de belanghebbende nog een beroep heeft ingesteld tegen het besluit van de raad.