Folietunnel Hoornderweg 42

Folietunnels

Op verschillende plaatsen verschijnen er zogenaamde folietunnels of boogkassen in het Texelse landschap. Met name de plaats in het landschap alsmede het niet gedefinieerde begrip “tijdelijk “conflicteert volgens SKT.

Volgens de definitie in het bestemmingsplan buitengebied (punt 1.59) is een folietunnel een tijdelijk, demontabel ander bouwwerk van lichte constructie overtrokken met folie of daarmee gelijk te stellen materiaal ter bescherming van het kweekmateriaal. Volgens de huidige regels mag een dergelijke tunnel maximaal 2,5m hoog zijn, moet buiten het bouwvlak staan en mag een maximale oppervlakte hebben van 1000m2.

SKT heeft recent bezwaar gemaakt tegen folietunnels op twee locaties nabij Den Hoorn.

  • De eerste is Hoornderweg 42. Hier is een folietunnel direct naast een schapenboet gebouwd. Voor schapenboeten is echter thematisch welstandsbeleid van toepassing. Daarin staat (onder 5.2.3.) “Kenmerkend voor de boet is dat het midden op een perceel is geplaatst, zonder enige bebouwing in de buurt. Een enkele boet is direct aan de weg gebouwd. Het algemene beleid voor de schapenboet is dat het karakter van de boet en zijn omgeving behouden moet blijven. Door de plaatsing van de folietunnel voldoet deze schapenboet niet meer aan het beleid.
  • De tweede locatie is aan de Jan Ayeweg. In de verleende vergunning zijn de woorden ‘tijdelijk’ en ‘demontabel’ niet meer terug te vinden. Hierdoor ontstaat het gevaar dat het bouwwerk sluipenderwijs permanent wordt en dat is in strijd met de geldende bestemming ‘Agrarisch – Oude land’ van het gebied.

In beide gevallen is het begrip ‘tijdelijk’ in de vergunning ook niet nader met een afgebakende periode gedefinieerd en dat dat werkt volgens SKT in de hand dat hier sluipenderwijs permanente bouwwerken ontstaan. Beide zaken lopen nog.

folietunnels