Paardenpad langs dijk Buutediek

(nog) Meer fietspaden nodig?

Woensdag jl. (5 april) dienden VVD Texel en Texels Belang in de raadcommissie een motie over twee mogelijkheden voor nieuwe fietspaden langs enkele oude dijken in het zuiden van Texel tussen de Redoute en de Watermolenweg. In de bespreking van de motie voegden D66 en Hart voor Texel zich bij de indieners. Daarmee is echter nog niet duidelijk of er in de raadsvergadering van 19 april een meerderheid voor of tegen zal stemmen.

SKT heeft bedenkingen tegen en kanttekeningen bij deze motie. Deze hebben wij in een brief toegestuurd aan de gemeenteraad.

N.B.: Inmiddels heeft de gemeenteraad dit voorstel afgestemd; deze fietspaden komen er dus niet en de rust langs deze dijken als wandelgebied blijft bewaard. In onze ogen een goede beslissing

Hek van de dam voor een nieuw fietspad langs de dijk?