Kernwaarden Texel

De kernwaarden

Het zijn de kernwaarden die mede de identiteit van Texel en Texelaars bepalen en Texel maken tot wat het (nog steeds) is: herkenbaar anders en uniek. Deze kernwaarden zijn geen doodlopende sporen uit het verleden maar leiden naar de toekomst. Ze verbinden verleden, heden en toekomst.

Rust

Niet voor niets luidt het gezegde ‘Een weldadige rust’. De ervaren mate van rust wordt beïnvloed door zowel menselijke activiteiten als door de infrastructuur op het eiland.

Waalenburg en Zaandammerdijk

Ruimte

Ruimte is de drager van de landschappelijke identiteit van het eiland en vindt zijn vertaling in een open landschap met mooie vergezichten.
Het summum van open ruimte is de beleving van een zichtbare horizon. Waar dat niet haalbaar is, zijn vergezichten met ongestoorde zichtlijnen het alternatief.

Natuur

Natuur in zowel de natuurgebieden als in het open cultuurlandschap. Het Oude land van Texel werd al 150.000 jaar geleden door gletsjers gevormd.
Voor Texel als vogeleiland en als onderdeel van UNESCO werelderfgoed ‘De Wadden’ is natuur een zelfstandige kernwaarde die thuishoort in de communicatie over de Texelse Kernwaarden.

Open landschap

Landschappelijke kwaliteit

Uniek voor Texel is de grote afwisseling in landschappen en landgebruiksvormen op het kleine oppervlak van het eiland.
De gemeente onderscheidt in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan acht verschillende landschapstypen. Het is van groot belang dat deze landschappen onderling verschillend en in zichzelf samenhangend blijven, want alleen dan blijven de verschillen tussen de Texelse landschapstypen duidelijk zichtbaar in hun vorm, gebruik en sfeer met bebouwing en landgebruik die past bij het betreffende landschap en de geschiedenis daarvan.

Schapen

Cultuurhistorie

In het Texels landschap liggen nog vele sporen van het verleden.
Tuunwallen, schapenboeten, verschillende typen boerderijen en drinkkolken zijn de parels in het Texelse boerenlandschap.

Ook forten, bunkers, huizen, en andere bouwwerken refereren aan de (maritieme) geschiedenis van het eiland.

Nachtelijke duisternis

Door het ontbreken van kunstlicht is er vrij zicht op sterren en planeten.

De nachtelijke duisternis, liefst met daarbij passende stilte, laat je ervaren hoe groot en vooral hoe mooi het heelal is.