Foto Jan Boon op 230208

Schapenboeten

Schapenboeten zijn dé cultuurhistorische iconen van Texel. Samen met tuinwallen vormen ze het Texelse landschap van het oude land. Dit unieke landschap moeten we koesteren; zowel voor Texelaars als voor toeristen. Behalve ‘echte’ schapenboeten rekenen we hiertoe ook een aantal beeldbepalende stolpschuren.

Echter, al geruime tijd verdwijnen er schapenboeten door het achterwege blijven van onderhoud; ooit waren er zo’n 200 boeten waarvan er nu nog zo’n 80 over zijn. Voor de betrokken boeren hebben ze geen functie meer en zijn ze eerder een sta-in-de-weg in hun bedrijfsvoering. Vanwege het algemeen belang voor heel Texel roept SKT nu samen met de Historische Vereniging Texel, de Stichting Natuur en Mens Texel, LTO Texel, Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer De Lieuw, Stichting Dorpsherstel Texel en de Boerderijenstichting Noord Holland de gemeente Texel op om een effectief schapenboetenbeleid te gaan voeren, waardoor de resterende schapenboeten en stolpschuren op lange termijn behouden kunnen blijven.

Op 24 november 2022 werd onze gemeenschappelijke notitie ‘Naar een vernieuwd beleid instandhouding schapenboeten op Texel‘ aangeboden aan verantwoordelijk wethouder van der Belt.

Foto’s: Aanbieding van de notitie in een passende omgeving op 24 november. Op de middelste foto v.l.n.r.: Wethouder Remco van der Belt, SKT voorzitter Kees Boon, Gerard Nieuwland en Elco Vermeulen (beiden Stichting Dorpsherstel), Anouschka Witte (gemeenteambtenaar voor cultureel erfgoed), Vincent Lap (De Lieuw), Ina Schrama (voorzitter Historische Vereniging) en André van der Vliet (SKT). Foto’s André van der Vliet.

Onze gemeenschappelijke actie zal hopelijk leiden tot een toekomstbestendig beschermingsbeleid voor schapenboeten en stolpschuren, want bij de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2022 maakten alle betrokken partijen het behoud ervan tot een speerpunt in hun verkiezingsprogramma. Wordt vervolgd!

Zie ook het artikel op pagina 2 in het archief van de Texelse Courant van 29 november